„Život je o každém okamžiku…“

AQUAPURA, nadační fond, oslavil své 3. výročí darem nových přístrojů 3 nemocnicím


Nadační fond AQUAPURA Pavla a Moniky Staňkových za tři roky své dosavadní činnosti zakoupil a daroval Fakultní nemocnici Hradec Králové lékařské přístroje a laboratorní vybavení za více než půl milionu korun. Dalších 14 lékařských přístrojů a zdravotnický materiál v hodnotě téměř 300 000 Kč daroval oblastním nemocnicím v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Nadační fond AQUAPURA pomáhá také mimo oblast zdravotnictví, kde věnoval více než 100 000 Kč především na pomoc ohroženým dětem.


     Nové Adalbertinum v Hradci Králové hostilo ve čtvrtek 5. června 2014 slavnostní setkání příznivců nadačního fondu AQUAPURA  u příležitosti 3. výročí jeho činnosti. Nadační fond v rámci večera daroval nové lékařské přístroje a laboratorní vybavení Fakultní nemocnici Hradec Králové v hodnotě 130 178 Kč. Dar osobně převzal ředitel fakultní nemocnice prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

 

     Nové zdravotnické přístroje v hodnotě 51 984 Kč, které slouží k měření hodnot INR krve pacientů s poruchou srážlivosti, převzali na slavnostním večeru také zástupci Litomyšlské nemocnice a.s. a Svitavské nemocnice a.s. Darované přístroje jsou používány k měření hodnot INR krve pacientů, kteří trpí tromboembolickou nemocí a podstupují antikoagulační léčbu. K získání hodnoty INR díky tzv. koagulátorům stačí odběr kapilární krve z prstu a výsledky jsou známy během 3 minut.

 

     Již několik let jsme se snažili prosadit tuto metodiku v naší nemocnici, avšak doposud neúspěšně, přesto jsme se snažili dál. Velmi si proto tohoto daru od nadačního fondu AQUAPURA vážíme, protože je to první krok k tomu, jak zlepšit komfort našich pacientů při opakovaných kontrolách INR. Doposud děláme tyto kontroly pouze ze žilní krve, což je zbytečná opakovaná zátěž pro naše pacienty, kteří mají většinou více chronických onemocnění. Také při opakovaných žilních odběrech a aplikaci léků intravenózní cestou je velmi často žilní přístup obtížný a je zde i větší riziko infekce. Odběr kapilární krve je pro pacienta téměř nezatěžující,“ řekla MUDr. Ivana Kellnerová, primářka Interního oddělení Svitavské nemocnice a.s.

 

     Velké poděkování patří především partnerům a sponzorům nadačního fondu AQUAPURA, kterým jsme za jejich dlouhodobou přízeň velmi vděčni. Když se ohlédnu zpátky, tři roky uběhly velmi rychle. Podařilo se nám opakovaně dovybavit Fakultní nemocnici Hradec Králové a dalších šest nemocnic v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Důležitou součástí práce nadačního fondu je také osvěta, pořádáme vzdělávací přednášky, díky kterým seznamujeme veřejnost s riziky, prevencí a léčbou poruch srážlivosti krve. Máme s nadačním fondem i další plány do budoucna, proto jsme činnost v letošním roce rozšířili na oblast celé České republiky,“ řekl Pavel Staněk, zakladatel a předseda správní rady nadačního fondu AQUAPURA.

 

     K třetím narozeninám přišli nadačnímu fondu AQUAPURA, jeho příznivcům, sponzorům a partnerům zazpívat talentovaní zpěváci Českého chlapeckého sboru Boni pueri pod vedením sbormistra PhDr. Pavla Horáka, Ph.D. Nadační fond AQUAPURA obdržel také sponzorský dar ve výši 100 000 Kč od svého dlouholetého podporovatele, Československé obchodní banky a.s., z rukou ředitele kanceláře představenstva Ondřeje Škorpila.

 

Poslání nadačního fondu

 

Nadační fond AQUAPURA byl založen v březnu 2011 s cílem podporovat IV. Interní hematologickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové, pomáhat pacientům, kteří trpí poruchou srážlivosti krve a hematologickým oddělením nemocnic v Královéhradeckém kraji. Od 1. ledna 2014 rozšířil tyto své aktivity na celou oblast České republiky. Nadační fond AQUAPURA se také věnuje osvětové činnosti v oblasti tromboembolie a Leidenské mutace krve. Mezi další činnosti fondu patří podpora dětí z dětských domovů, pomoc zařízením, která pečují o handicapované děti nebo podpora talentovaných dětí a podobně. Odborným garantem nadačního fondu AQUAPURA je doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., lékař IV. Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Nadačnímu fondu poskytuje odborné konzultace při výběru vhodných lékařských přístrojů a laboratorního vybavení pro hematologická oddělení a laboratoře nemocnic.

 

Více informací na www.aquapura.cz nebo www.facebook.com/nfaquapura

 

 


 CoaguChek

Aktuality

Podpora od Královéhradeckého kraje

14. 1. 2020
Díky podpoře Královéhradeckého kraje, které si velmi vážíme, se nám podařilo nakoupit další přístroje na měření srážlivosti krve a předat je do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde budou pomáhat pacientům s poruchami srážlivosti krve.

DEN s Trombózou

27. 9. 2019
Den 13. října je známý jako Světový den trombózy. V rámci osvětové činnosti Nadačního fondu Aquapura bychom Vás rádi pozvali na Den s Trombozou, který se bude konat 14.10.2019 v Aupark Hradec Králové. Dozvíte se vše o tromboembolické nemoci, od prevence až po rady jak prožít co nejsnazší život s touto nemocí. Akce je zdarma a všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás!
» archiv aktualit
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí